Skandinaviens ledande gitarrportal

KVR331 Audio Synthmaster

Mats Nermark
 
Turkiet är känt för mycket, men inte för sina mjukvarusyntar. Nu kan det bli ändring på detta. Synthmaster är en mjukvarusynt av typen semi-modulär, i det att du kan blanda funktioner från olika typer av synteser. I grunden finns syntesmetoder som Virtual Analog, Additive, Wavetable, Wavescanning, Phase Modulation, Frequency Modulation, Pulse Width Modulation, Ring Modulation, Amplitude Modulation, Physical Modeling och SFZ Sample Playback. Vidare kan man välja mellan modellerade analoga och digitala filter. Det finns dessutom en mängd möjligheter att låta många olika modulationskällor styra nästan vilka parametrar som helst och från vilken modulationskälla som helst. Och för en gång skull är det faktiskt enkelt både att se vad som redan finns i programmen, ändra på dem och att lägga till nya. 
11 olika effekter finns att tillgå som man kan koppla på ett ovanligt flexibelt sätt.
Nu till en av de två höjdpunkterna. Synthmaster levereras med 1100 fabrikspresets. Ja, du läste rätt! 1100 preset, så det finns massor av välljudande inspirationskällor att utforska. Räcker det inte med fabriksljuden är Synthmaster uppkopplad till en databas där användare lägger in sina ljud som man själv kan ta fram och spela med, redigera och spara om man så vill. 
 
Att använda
När man väl konstaterat var de olika modulerna finns, till exempel oscillatorer/vågformer, filter, etc. är det mycket lätt att arbeta med Synthmaster. Med 1100 presets att utgå ifrån kan det ju dröja länge innan du ens känner att du behöver redigera några ljud.
När man väl vill in och justera lite, är det ofta filter och envelope generator man vill komma åt. Filtret är enkelt både att hitta och att justera. En eloge här till KVR331 för envelope generatorn. När det gäller vissa ljud vill man ha en viss typ av attack och en viss typ av release (d.v.s. hur ljudet klingar av när man släppt tangenten) och dessa skiljer sig åt beroende på vilket ljud jag arbetar med. Viktigt är dock att det går att ställa in dessa parametrar på ett bra sätt. Det finns givetvis tidsparametrar för både attack och release men där Synthmaster utmärker sig är att det dessutom finns en Slope-parameter för båda där man kan bestämma hur ljudet skall komma in respektive klinga av. Linjärt eller inte, du väljer! 
När jag började skärskåda hur många av de mest spelvänliga fabriksljuden var programmerade insåg jag snabbt att de flesta hade en icke-linjär Slope, både för attack och release. När jag sedan började ratta på Slope insåg jag vilken enorm fördel det är att komma åt detta.
 
Ljud och spelbarhet
Enveloperna är snabba och går som tidigare nämnt att ställa in i detalj. Filtren är mjuka och varma eller vassa helt beroende på vad man är ute efter. Att man kan kombinera dem är givande. Jag provade att stegvis gå från en filtertyp till en annan med hjälp av modulationshjulet och det gav allt från mjuka ljudanimationer till drastisk dramatik.
Med hjälp av alla modulationsmöjligheter är det mycket lätt att ställa in Synthmaster så att ljudet reagerar på mitt anslag precis som jag önskar. Lika enkelt är att ställa in olika kontroller så att de styr ljudet i realtid efter anslag. Full pott för KVR331!
 
Slutomdöme
Det var länge sedan jag blev så här förtjust i en synt, än mindre i en mjukvarusynt. Här finns mycket på plussidan. Många syntestyper som går att blanda, flera typer av filter, enkel hantering av modulationsmöjligheterna, flexibla envelope generatorer och, inte minst, alla presets som är av överraskande god kvalitet. Detta med en rik variation för alla smaker. Lägg därtill ett enkelt användargränssnitt som gör det lätt och roligt att arbeta med ljuden. 
Jag har sparat det bästa till sist. Synthmaster kostar endast EUR 99:-. Sensationellt billigt. Om jag bara fick använda en enda mjukvarusynt, så skulle jag nog faktiskt välja Synthmaster. Det säger inte lite.
 
 

 Prenumerera på nyhetsbrev från fuzz.se
ANNONSER
banner