Skandinaviens ledande gitarrportal

Celemony Melodyne Editor

Av Mats Nermark

”Fix in the mix” är ett välkänt men lite illa omtyckt begrepp i större studios. Där vill man gärna fokusera på det kreativa i mixprocessen när man kommit så långt. Däremot går det inte att förneka att den digitala teknikens framsteg ger allt fler möjligheter att fixa till saker och ting i efterhand. Ett av de senare verktygen är Melodyne Editor.
DNA. DNA är en akronym för Direct Note Access vilket innebär att man i en inspelad ljudfil kan gå in och redigera enskilda toner i ett ackord. Innan detta tekniska genombrott var det vanligt med program som kunde hantera monofona ljudspår, men med DNA kan man alltså gå in och justera en enskild not inom ett ackord. Säg att gitarristen spelade ett E-dur istället för e-moll. Då kan man gå in och ändra giss till g.
DAW integration, plugin och fristående. Melodyne går att köra som ett fristående program och man börjar då med att auktorisera programmet. När det väl är gjort kan man välja hur man vill arbeta. Jag misstänker att det är vanligast att arbeta med Melodyne som plugin i sitt inspelningsprogram, vilket fungerar i vanligt förekommande program, både på Mac och PC. 
I denna test använder jag PreSonus Studio One 2.5 av två skäl. Det första och viktigaste är att Melodyne är integrerat i programmet via en teknik som kallas Audio Random Access (ARA), vilket gör att det går att använda i realtid till skillnad från andra program som Cubase, Logic, Protools, etc, där det bara går att köra off-line. 
Efter att ha upplevt skillnaden på att använda Melodyne i realtid och off-line så ser jag en stor fördel med Studio One. En andra anledning är att Melodyne Essential ingår i Studio One Professional utan extra kostnad.
Melodyne Editor. Melodyne finns i många versioner. Den som ingår i Studio One klarar monofoniska ljudfiler, det vill säga enstämmigt material. Den klarar man sig långt med, men Melodyne Editor klarar polyfoniskt material. 
Det finns så mycket man kan göra med Melodyne att det är lite svårt att veta vilken ände man skall börja i. Ofta förekommande på dessa sidor är att jag väljer att utgå från ett typiskt scenario som kan dyka upp i hemstudion hos gemene man. Ponera att vi har spelat in ett distat gitarrsolo och som för de flesta så har det blivit en del toner som inte sitter helt rätt i timing och några som är lite ”sura” (inte helt korrekta i stämningen) plus en ton som var direkt fel. Precis som i gamla tider har man givetvis möjligheten att radera hela tagningen och spela in igen, men just här har jag totalt sett fått till en musikaliskt inspirerad tagning med mycket känsla i. Jag väljer därför att spara den för att se om det går att rätta till misstagen och få den presentabel i sin helhet. 
Ändra toner. Det första jag väljer att göra är att ändra den felaktiga tonen. Eftersom jag vet vilken tonart jag spelar i ställer jag in detta i Melodyne. Följden blir att när man flyttar tonerna så hamnar de garanterat på toner som låter rätt i tonarten. Sedan markerar man tonen som skall flyttas och drar och släpper den på den ton som är korrekt. Vid en provlyssning så låter det som om det faktiskt var den tonen jag spelade från början. Alltså inga som helst hörbara bieffekter av manipuleringen.
Jag vill även fixa till lite toner som nästan stämmer men är ändå så pass sura att de stör. Här finns flera alternativ att arbeta på. Man kan dra i tonen med musen och man kan ändra värdet i ett parameterfält. När det gäller så pass små justeringar föredrar jag att arbeta med parameterfältet, men det är nog en smaksak. 
Correct Pitch. Ett tredje väldigt bra sätt att arbeta är med Correct Pitch. Här markerar man först en eller flera toner som man vill påverka och klickar därefter på knappen Correct Pitch och får då upp ett fönster att jobba i. Här sätter man ett procentvärde som maximal avvikning från tonen som man kan acceptera. Det tvingar alla noter man har markerat att flytta inom den accepterade avvikelsen. Detta är ett snabbt sätt att jobba på eftersom man kan markera ett stort område och ligger då tonerna inom avvikelseprocenten påverkas de inte. Det är bara de som ligger utanför som justeras. 
Ett annat problem som kan uppstå för många instrument och inte minst för sång är att man kanske inte håller tonen i pitch. I samma fönster kan man då även korrigera Pitch Drift, vilket innebär hur långt från ”center pitch” som tonen tillåts att gå. Även här väljer man ett procentvärde.
Quantize Time. För att justera toner som ligger fel i tid (timing) brukar jag använda Audio Bend i Studio One som är ett väldigt enkelt och effektivt verktyg. När det gäller distad gitarr är det ofta svårt att se var noterna börjar och slutar på grund av ljudets komprimerade art. Därför kan det, vid tillfällen som detta, vara lättare att arbeta med Melodyne där man tydligare ser noterna isolerade från varandra. 
På samma sätt som man arbetar med tonhöjd kan man arbeta med timing. Markera en eller flera toner och klicka på knappen Quantize Time så öppnas en dialogruta där du väljer hur du vill jobba. Vill man jobba med ”dra och släpp” direkt i plugin-fönstret går det också bra. 
Ett gitarrarpeggio i tagningen var lite slarvigt spelat och dessutom var en viktig ton dämpad. Vid tillfälle som detta är Melodyne Editor det enda alternativet för redigering. Jag rättade till timingen inne i arpeggiot samt kopierade den saknade tonen från ett annat ställe till dit den saknades och så var det klart.
Det finns dock vissa tillfällen som till och med Melodyne Editor får det lite svårt. Till exempel om man spelat in distade ackord där övertonerna kan skapa en viss förvirring. Om man spelar ett så kallat power chord (E-B-E) så skapar klangen i sig en ton en oktav under grundtonen. Spelar man med dist kan denna bli rätt så hörbar och detta kan Melodyne i vissa fall ha lite svårt att tolka. Då kan Melodyne visa toner som egentligen inte spelas. För att underlätta redigering för användaren finns det olika sätt att filtrera det man ser och redigerar.
Skapa bakgrundskör eller ”wire choir”. En användbar och kreativ idé är att sjunga in en melodi, öppna den i Melodyne Editor, kopiera melodin och redigera den och på detta sätt skapa en andrastämma. Sedan kan man gå vidare och skapa en tredje stämma. Man kan även plocka bort vissa av tonerna att stämmorna bara kommer vid vissa insatser. 
En av de stora studiogitarristerna och producenterna på 80- och 90-talet var Jay Graydon som blev känd för sina gitarrarrangemang som han själv fyndigt kallade ”wire choir”. Jag spelade in en gitarrstämma och hanterade den som jag beskrev ovan och fick ett mycket bra resultat på kort tid.
Audio till MIDI. Eftersom Melodyne har identifierat noterna och deras längd finns det redan nu en möjlighet att exportera spåret som en MIDI-fil till inspelningsprogrammet och låta en synt spela samma stycke. Jag spelade in ett gitarrarpeggio som jag senare ville ha en syntpad som bakgrund till. Först spelade jag ackorden på en synt men blev inte nöjd. Då kom jag på att om jag exporterade Melodyne som MIDI fick jag ju samma voicing som gitarren och då blev det helt okej.
Bra eller dåligt? I början fnös jag lite åt tanken på att behöva använda korrigeringsverktyg som Auto-Tune, vilket var ett av de tidigaste programmen som arbetade med just det. Efter att ha fått visat för mig fördelarna med just Melodyne och den kvalitet som resultatet har är jag numera en glad och positiv användare. Melodyne gör inte bara mina mixar bättre utan tillåter mig också att vara mer kreativ i skapandeprocessen.
FUZZ 4/13

Fler artiklar

     Prenumerera på nyhetsbrev från fuzz.se
    ANNONSER
    banner