Skandinaviens ledande gitarrportal

Strömbrytare i injacket och switch-byte

Av Albin Roslund

Flera elektriska prylar har en av-och-på-knapp och det är ju bra. Taklampan, till exempel, vill man ofta stänga strömmen till när det är sovdags. Men pedalbyggare söker en slimmad design där man om möjligt sparar in på onödiga spakar och knappar. En sådan sak är just power on/off-reglaget. Vi bygger på/av-funktionen med hjälp av ett stereojack. I den här artikeln ska vi se hur en sådan brytare funkar. Vi ska också börja fixa med ytterligare en brytare. Den ska slå till och från strömmen till en lysdiod samtidigt som vi byter ljud.
 
I den förra artikeln byggde vi en strömslinga, bestående av en LED och ett motstånd, i en EH Multiplexer. Strömslingan var helt fristående från den övriga kretsen och vi konstaterade att kopplingarna kan göras på vilken pedal som helst egentligen. Vi lödde inte sista sladden direkt på batteriets minuspol. Vi konstaterade att om vi skulle göra det så skulle strömmen inte gå att stänga av på ett enkelt sätt. (Om man kör med batteri vill man slippa skruva av locket och plocka bort batteriet efter det är färdigspelat för dagen). Nå, hur funkar det då? Hur kan man bygga en strömbrytare av ett stereojack?
 
Gitarrsignaler är mono och för själva signalöverföringen behöver man endast monoprylar. Titta närmare på kontakten till en vanlig gitarrsladd. Bild 1 visar en sådan monoplugg med hylsan avskruvad.
 
Den har en isolerande ring precis vid knoppen och den här isolatorn definierar två ledande områden på pluggen, låt oss kalla dem ”ground” och ”tip”. Stereopluggen har två isolerande skikt och därför tre ledande områden: ground, ring och tip.
 
Pluggar pluggas i jack. Jämför ett monojack med ett stereojack, se bild 2. Monojacket (till höger i bilden) har en arm och stereo’n har två. När man sätter en monoplugg i ett monojack så kommer tip’en att ligga mot jackets arm och leda med motsvarande lödöra. Jackets andra lödöra är jord, leder såklart med jord/ground på pluggen. Stereojacket har två armar, ”extraarmen” leder med ring på stereopluggen.
 
Nu kommer trixet. Om man kopplar en monoplugg i ett stereojack så kommer monopluggens (större) jordområde ligga mot både ring-armen och jord på stereojacket. Det betyder att stereojackets ground och ring blir kortslutna av monopluggen. Om man sätter batteriets svarta sladd/minuspol på ring och kretsens jord på ground så är det, så länge det inte sitter en plugg i, inte sluten krets. MEN om man sätter i en monoplugg i det här jacket så har strömmen en väg från batteriets minuspol till kretsen och vi har sluten krets, power on! Ska du bygga pedaler så har du fått en nyttig info-snutt nu. Du sparar in en (vanlig) strömbrytare per pedal du bygger. Ge det en minut och tänk igenom det. Precis så här var batterikontakt och krets kopplade i min Multiplexer, som vi såg i förra artikeln, fast med skillnaden att det var utjacket som fungerade som strömbrytare. Bild 3 visar en kopplingsskiss.
 
Bild 1. Monopluggen har ett isolerande skikt som definierar två ledande områden på pluggen: ground och tip. Stereopluggen har två sådana isolatorer och därför tre ledande områden: ground, ring och tip.
 
Bild 2. Monojacket har en arm och passar monopluggen precis: pluggens tip ligger mot armen. Stereojacket har två armar, ring ligger mot den ena armen, tip mot den andra.
 
Bild 3. Batteriminus på ring, kretsjord på ground. Det behövs en monoplugg för att sluta kretsen. Vi har en strömbrytare i injacket!
 
Men vi ska ha en strömbrytare till: LED:en ska släckas när pedalen bypassas. Vår fotomkopplare måste kunna göra två saker samtidigt: byta ljud och tända/släcka en LED. Det är dags för en exkursion till innan vi avslutar LED-grejen i nästa artikel. Nästa uppgift blir att byta ut befintlig fotknapp mot en trepolig switch, ”3pdt”, och se till att signalomkastningen funkar som tidigare.
 
Är du i samma situation som jag befann mig i, LED och äkta bypass saknas, så har din pedal säkert en enpolig switch med tre stift, en sådan som visas i bild 4. Enpolig innebär att det endast är en strömställare som ändras med knapptryckningen (och den sköter signalomkastningen mellan effekt och BP). Det behövs en switch med ytterligare en pol för att ordna LED på/av. En pol sköter fortfarande signalomkastningen och en fixar LED:en. Jag jobbar med en trepolig switch ”3pdt”. Den klarar jobbet med en pol över. Se på den, bild 5, vad vacker den är! För att beskriva hur den är konstruerad, tänk dig att du sticker en sladd genom stiftens öglor längs med ena sidan, de här tre stiften utgör en av polerna. Mittenstiftet leder antingen med grannen över eller under (när sladden tagits bort) och man bestämmer vilket genom att klicka med knappen. 3pdtn’s andra pol är de tre stiften jämte och växlingarna sker på samma sätt här. Polerna är elektriskt oberoende men bytena görs samtidigt när man klickar.
 
Bild 4. En enpolig till-till switch har tre stift och med den kan man göra den enklaste typen av bypass-koppling, men inte LED av/på eller äkta bypass. Man ser den ofta i Crybaby wah-pedaler och det satt tydligen en sådan i den här Electro Harmonix pedalen också.
 
Bild 5. 3pdt switchen ”three pole double throw” består av tre strömbrytare/poler vars tillstånd regleras samtidigt med en mekanism, i detta fall en knapptryckning.
 
Uppgiften för dagen blir att få den nya switchen att göra samma signalomkastarjobb som den befintliga gör, ”överföra” den gamla kopplingen till den nya. Vi ska alltså flytta kopplingen på switchen i bild 4 till en av polerna på 3pdt:en. Första frågan: vilket är ”mittenstiftet” på den befintliga? Det lättaste är om man har tillgång till en ledningsprovare, en mojäng som piper när mätstickorna hålls mot något som är kortslutet. Då kan man helt enkelt se vilket stift som ”piper med de andra två” allt eftersom man klickar. För dig som inte har en sådan provare: det är troligt att ”mittenstiftet” är det som leder direkt med utgångsjacket.
 
Titta på sladdflytten steg för steg i bild 6, bild 7 och bild 8. Den högra polen i 3pdt:en får göra det som den gamla switchen gjorde. Om man skulle sätta fel sladd på fel stift så exploderar pedalen (pedalbyggarskämt). I nästa artikel ska vi äntligen släcka LED:en i bypass.
 
Bild 6. Den första sladden flyttas från den gamla switch till den nya. Stora frågan: vilken sladd ska sättas på nya switchen’s mittenstift? Ledningsprovare: testa vilket stift som piper med de övriga två (efter klickande). Ingen provare: troligtvis sladden som är kopplad till utjacket.
 
Bild 7. Den andra sladden flyttas till den nya omkopplaren. Det spelar ingen roll om den fästs på det övre eller undre stiftet.
 
Bild 8. Den sista sladden flyttas.
 
Bild 9. Den nya knappen skruvas fast, pedalen testas och vi är tillbaks på ruta 1 kan man tycka: det går att byta ljud men LED:en lyser konstant.

 Prenumerera på nyhetsbrev från fuzz.se
ANNONSER
banner