Skandinaviens ledande gitarrportal

One Control Honey Bee

 

Den japanska pedaltillverkaren One Control lanserar nu en uppgraderad version av den Björn Juhl-designade overdrivepedalen Honey Bee. Det är en low gain dynamisk overdrivepedal som liknar en gitarrförstärkare i "crunch"-läge, och som man i mångt och mycket styr via anslaget på gitarrsträngen. Pedalen har följande kontroller: Volume, Drive och Nature. Den sistnämnda är en frekvensomfångskontroll som finjusterar de övergripande ljudkaraktärerna. Moturs, förstärks de låga frekvenserna och det låga mellanregistret, medurs erhålls en mjuk output. Den uppgraderade Honey Bee skiljer sig från tidigare versioner framförallt genom funktionen Vintage & Modern. Här kan man via en vippswitch välja mellan den ursprungliga voicingen av Honey Bee (Vintage-läge) eller den nya och förbättrade voicingen (Modern-läge). Jämfört med Vintage-läget har Modern-läget mer gain i de lägre frekvenserna. När Modern-läget väljs blir kontrollområdet "Nature" bredare. Samtliga tidigare uppgraderingar finns med i den nya pedalen. Den tonala transparenta grundkaraktären i Honey Bee är dock oförändrad.

 

https://www.onecontrol.co.jp/products/honey-bee-od/

 

 Prenumerera på nyhetsbrev från fuzz.se
ANNONSER
banner