banner Skandinaviens ledande gitarrportal

NAMM 2016 - Boss VB-2W Vibrato

 

Boss VB-2W Vibrato är baserad på den klassiska VB-2 Vibrato-pedalen från 1980-talet. VB-2W använder enbart analoga kretsar för att helt återskapa originalets ljud. Dessutom har pedalen utökats med ett Custom Sound mode och realtidsstyrfunktioner som breddar omfånget och mångsidigheten. I Standard Mode återger VB-2W återger den varma analoga tonen från i VB-2, där användaren kan justera vibratohastighet och djup samt även styra den tid det tar för effekten att uppnå full intensitet (rise time). Ytterligare en nyhet med VB2W är en kontroll för Latch och Unlatch. I det sistnämnda läget fungerar fotpedalen normalt av/på medan man i Latch-läget engagerar effekten endast när pedalens fotomkopplaren hålls nere. Det tidigare nämnda Custom mode ger en nyutvecklad vibratoton med mer djup än den ursprungliga effekten. VB-2W har också ett ingångsjack för expressionpedal för att steglöst kunna styra effektdjupet.

www.roland.se

 

 Prenumerera på nyhetsbrev från fuzz.se
ANNONSER
banner