Skandinaviens ledande gitarrportal

John Scofield - Lydian Mood

Av Peter Almqvist
På min senaste YouTube- spaning hittade jag ett gammalt klipp med John Scofield från 1983. Han håller en så kallad ”masterclass” i improvisation och visar hur man kan harmonisera en skala, i det här fallet en lydisk över Cmaj 7. (Ex.1)
Den lydiska skalan här är densamma som en G-dur skala men med tonikan på C. 
Ackorden byggs upp genom att man använder skalans tonsteg för att få nästa ackord. Först har vi ett Cmaj7b5. Tonerna som ingår är: C, grundton, Gb som är den sänkta kvinten b5, B som är stor stor sjua maj7, E som är tersen.
För att få nästa ackord använder du nu den lydiska skalan. Det tonsteg som står näst på tur efter C är D, Gb blir G, B blir C och slutligen E som blir F. Sedan är det bara att fortsätta. Kolla ex.2.
Man kan också använda det här konceptet på sekvenser. Sekvenserna byggs då diatoniskt efter den lydiska skalan. 
I ex.3 utgår sekvensen från grundton och klättrar sedan tersvis. Ex.4 klättrar den kvartsvis och slutligen klättrar den med en kvints avstånd, ex.5. 
Observera att det inte är fråga om perfekta terser, kvarter och kvinter utan tredje, fjärde och femte tonsteget i skalan. Sekvenserna funkar fint över Cmaj7 eller Am7.
FUZZ 8/13Riff.pdf

Video


 
 

 

 Prenumerera på nyhetsbrev från fuzz.se
ANNONSER
banner