Skandinaviens ledande gitarrportal

Intonera din akustiska gitarr

Intonering av elgitarrer med sex justerbara stallsadlar är en enkel process, men på akustiska gitarrer är det en helt annan sak.

De flesta akustiska gitarrer har en enkel, rak stallsadel. På stålsträngade instrument placeras inte sadeln rätvinkligt mot halsens centrumlinje, utan lutar några grader för att ge ökande kompensation från diskant till bas. Detta är ett ganska ”hit and miss” sätt att intonera, och resulterar oftast i att endast två eller tre av strängarna stämmer någorlunda bra på 12:e bandet. Man kan fila på de individuella strängkontaktpunkterna och justera dom ”fram” eller ”bak” litegrann, men eftersom sadelbenet är bara två till tre millimeter bredd (den vanligaste bredden är 2,3 och 3,2 mm) räcker det inte långt.

Detta är ett problem som de flesta har lärt sig att leva med, men om man inte nöjer sig med det finns det faktiskt råd. Ibland kan det räcka med att fräsa upp sadelspåret för ett bredare sadelben, men i många fall får man fylla i sadelspåret med matchande trä (bild 1) och göra ett helt nytt.

Ett mycket användbart hjälpmedel i denna situation är Stewart MacDonalds ”Intonator” (bild 2). Den fungerar som en temporär, individuellt justerbar stallsadel för att mäta in de korrekta intoneringspunkterna för varje sträng, och att bestämma hur den nya sadeln ska placeras för att täcka in alla sex punkterna (bild 3). Stränghöjden justeras med små cylindriska rör i olika diametrar som träs på fingrarna.

När man har hittat de rätta inställningarna ritar man små streck med en blyertspenna vid båda sidorna av varje finger (bild 4). Med strängarna och Intonatorn borttagna kan man då rita ett nytt streck precis i mitten av varje par - detta är intoneringspukten. Genom att placera det nya stallbenet där det täcker alla sex punkter kan man bestämma hur det nya sadelspåret ska placeras. Sedan kan punkterna överföras på sadeln (bild 5) innan det nya sadelspåret fräses (bilderna 6 och 7).

På bild 8 har stallsadeln inpassats och strängkontaktpunkterna ”filats in” på det nya benet. Nu stämmer gitarren betydligt bättre. På tal om det - gitarren på bilderna är ett mycket fint instrument i 40- till 50-tusenkronorsklassen med väldigt bra ljud, men intoneringen var ovanligt dålig. Sadeln fick flyttas ett par millimeter längre bak på bassidan, och någon millimeter bak på diskantsidan, för att få alla sex strängar att spela rent på 12:e bandet.

”The Intonator” kostar $69,50 från Stewart MacDonald: www.stewmac.com

FUZZ 8/10
 
fix.jpg

 

 Prenumerera på nyhetsbrev från fuzz.se
ANNONSER