Skandinaviens ledande gitarrportal

Bättre gitarrljud på inspelningen del 3

Av Erik Nordström 
 
Om du följt anvisningarna i förra delen av Hemstudion bör du nu vara medveten om hur olika en mikrofon kan återge ljudet från en gitarrförstärkare bland annat beroende på placering, avstånd och vinkel mot elementen. I denna del går vi över till ett mera skarpt läge och försöker att återge ett så kraftfullt ljud från förstärkaren som möjligt.
 
För att göra det ska vi använda två mikrofoner placerade nära förstärkaren. I regel ger två eller fler mikrofoner rätt placerade ett mer kraftfullt ljud än vad en ensam mikrofon gör. Om du däremot tycker att det låter bättre med bara en mikrofon så håll dig till det.
När vi använder fler mikrofoner än en finns det nya saker att tänka på och ta hänsyn till. En avgörande förutsättning för ett kraftfullt ljud är att ljudet från förstärkaren anländer samtidigt till båda mikrofonerna. Om den ena mikrofonen är placerad lite längre bort så anländer ljudet följaktligen senare. Det behöver inte vara ett problem men om du hör att ljudet blir tunnare och att basåtergivningen minskar drastiskt så måste du vidta åtgärder. Justera mikrofonens avstånd till förstärkaren tills problemet försvinner eller reduceras tillräckligt. Du kan också fasvända signalen från mikrofonen. Då kan den hamna i en bättre relation till den andra mikrofonen. 
Om högtalartyget tas bort från förstärkaren blir det lättare att se var mikrofonerna siktar. Vad som däremot blir svårare nu är att placera båda mikrofonerna med samma avstånd till elementen när det inte finns något högtalartyg att sikta mot. Spänn upp ett band eller liknande som på bild 1 och använd det för att bedöma avståndet. Då blir det lättare att placera mikrofonerna på samma avstånd. Ta bort bandet sedan.
 
 
Här följer fyra exempel för placering av två mikrofoner nära förstärkaren för att få ett kraftfullt ljud. Varje mikrofon ska spelas in på en separat kanal så att du enkelt kan jämföra skillnaderna efteråt. Mikrofonen om inte annat anges är en Shure SM57. Det är en dynamisk mikrofon med njure som karaktäristik. Läs Hemstudion i FUZZ nr. 7-07 för mer info. 
I första exemplet (Bild 2) placeras en mikrofon riktad rakt in i centrum på det ena elementet för diskant och tydlighet. Den andra mikrofonen placeras i vinkel mot centrum på elementet bredvid för att få en variation av det vi söker med första mikrofonen. Om du bara har ett element i förstärkaren kan du placera den vinklade mikrofonen bredvid den första mikrofonen.
 
 
I det andra exemplet (Bild 3) placeras en mikrofon riktad rakt in i centrum på det ena elementet för diskant och tydlighet. Den andra mikrofonen placeras längre ut mot kanten på samma element för att fånga upp ett mer basrikt ljud. Om du har flera element i förstärkaren kan du även placera den andra mikrofonen på ett annat element.
 
 
Det tredje exemplet (bild 4) fungerar bättre om förstärkaren är öppen baktill. Placera en mikrofon riktad rakt in i centrum på ett element. Placera en till mikrofon riktad rakt in i centrum på samma elements baksida. Pröva olika avstånd och vinklar på den bakre mikrofonen. Det kan bli nödvändigt att fasvända mikrofonen på förstärkarens baksida.
 
 
Med fler mikrofoner av olika typer och fabrikat att välja mellan får du fler möjligheter till olika ljud. Du kan till exempel byta ut den ena mikrofonen mot en bandmikrofon eller en kondensatormikrofon. Sådana mikrofoner är mer känsliga så kolla noggrant att de tål det ljudtryck du tänker utsätta dem för. Många kondensatormikrofoner har möjlighet till dämpning av känsligheten vilket gör att de kan klara av ljudtrycket från en gitarrförstärkare. 
Ett exempel på en kombination av en dynamisk mikrofon och en kondensatormikrofon kan ses i det fjärde exemplet (bild 5). En SM57 är riktad rakt in i centrum på det ena elementet för diskant och tydlighet. En AKG 414 ställd i njure och med dämpning påslagen är placerad ut mot kanten på elementet bredvid. Kondensatormikrofonen har som uppgift att fånga upp basen. Kombinationen av de här två mikrofonerna ger nästan alltid ett kraftfullt ljud. 
 
 
Bild 5 visar också hur tydligt elementen kan synas bakom tyget om en kraftig lampa riktas mot förstärkaren i rätt vinkel.
När du ska välja ut ditt ljud kan du förslagsvis börja med att lyssna på mikrofonerna i sina olika placeringar var för sig. Välj den du tycker låter bäst och komplettera ljudet med den andra mikrofonen. Pröva att fasvända den ena mikrofonen och lyssna på hur det låter. Pröva dig fram och jobba gärna tillsammans med någon annan. Fyra öron kan höra mer än två och intressanta diskussioner kring vad som låter bäst uppstår alltid. 
Känn dig inte låst i att bara testa de angivna exemplen. Utgå ifrån dem och testa vidare själv. Alla exempel går att förändra i det oändliga tills du hittar något som passar din musik. Det finns ingenting som hindrar dig från att använda ännu fler mikrofoner om du så önskar. Tänk då på att en mikrofon till innebär ännu en ny ankomsttid av ljudet att ta hänsyn till. Om du har ett inspelningsrum som låter bra kan du även pröva att placera mikrofoner ute i rummet och fånga upp rummets klang.
 
När du hittat en kombination av mikrofoner och placeringar som ger dig rätt ljud ska kameran fram. Ta många bilder från olika vinklar. Ta bilder på eller rita av alla inställningar på förstärkaren, på pedalerna, på mikrofonförstärkaren mm. Med en god dokumentation har du stora chanser att hitta tillbaka till samma ljud nästa gång du vill ha det. 
 
Fortsättning följer i del 4.
 

 Prenumerera på nyhetsbrev från fuzz.se
ANNONSER
banner