Skandinaviens ledande gitarrportal

Bättre gitarrljud på inspelningen del 2 Gör dig bekant med mikrofonen

Av Erik Nordström
 
Förra delen handlade om förberedelser innan inspelningen. I del 2 plockar vi fram mikrofonerna och prövar olika placeringar för att hitta ett bra ljud. Innan du bestämmer dig för den slutgiltiga placeringen för inspelningen bör du göra dig medveten hur olika det kan låta med en och samma mikrofon. Exakt var mikrofonerna sedan slutligen ska placeras bestämmer du själv. Använd öronen och lita på vad du hör. 
 
Att pröva olika placeringar görs enklast om elementen syns tydligt. Ta bort högtalartyget om det går. Om du inte kan eller inte vill göra det så kan du rikta en kraftig lampa mot förstärkaren, då kan du lättare se elementen. Ett tredje alternativ är att sätta händerna mot tyget och känna efter var elementen sitter. Hittar du elementets ytterkanter så är det lätt att bedöma var centrum är. Markera med en vit krita om det tillåts. 
Förstärkarens element sprider ljudet från gitarren. Hur mikrofonen kommer att återge ljudet beror till största delen på var mikrofonen placeras, vilken vinkel mikrofonen har mot elementen och vilket avstånd mikrofonen har till elementen. Varje förändring innebär en skillnad i återgivningen av ljudet och det är dessa skillnader som du ska bli medveten om genom att experimentera. 
Mikrofonen i bilderna har njure som karaktäristik. En fördel med njure är att mikrofonerna lyssnar mer koncentrerat rakt framåt och inte alltför mycket bakåt. Det innebär mindre läck från rummet och eventuella övriga ljudkällor. En nackdel med njure som också kan vara en fördel beroende på situationen, är att ju närmare mikrofonen kommer ljudkällan desto mer ökar basåtergivningen. Här finns det en risk att basåtergivningen på din inspelning blir för stark. Ofta starkare än du upplever mängden bas när du står och spelar bredvid förstärkaren. Ifall du upplever att basåtergivningen blir för stark på inspelningen så kan du sänka basen på förstärkaren eller så flyttar du mikrofonerna längre bort från förstärkaren. Det går också att skära bort bas vid mix med högpassfilter men försök hellre att få en lagom mängd bas redan från början. 
Det finns många olika mikrofoner som fungerar utmärkt för inspelning av gitarrförstärkare. Shure SM57 är ett exempel på en flitigt använd mikrofon. Det är näst intill omöjligt att inte se den närvarande vid inspelning av gitarrförstärkare. Två fördelar med SM57 är att den tål starka ljudtryck och att den inte är så ömtålig. Dessutom går den att använda till mycket mer än bara gitarrförstärkare. Kom ihåg att även om SM57 är så flitigt använd är inte någon garanti för att den ger dig precis det ljud som du vill ha. Låna hem andra mikrofoner och prova dem också.
 
 
På bild 2 är mikrofonen placerad nära förstärkaren och riktad mot centrum av elementet. Här hörs diskant och tydlighet bra. Basåtergivningen kan däremot upplevas som tunn.
 
 
Om mikrofonen flyttas längre ut mot elementets ytterkant minskar diskanten och tydligheten. Basen hörs desto mer.
 
 
Mikrofonen kan återge ljudet annorlunda om du förändrar mikrofonens vinkel mot elementet. 
 
 
Om mikrofonen flyttas längre bort från förstärkaren så minskar basåtergivningen och mikrofonen hör mer av inspelningsrummets klang på gott och ont.
 
 
Du kan också vända mikrofonens baksida mot elementet för ett mer annorlunda ljud. Mikrofonen är tillräckligt nära för att förstärkaren ska höras tydligt men den återger mer av inspelningsrummet. 
 
 
Hur olika mikrofonen kan återge ljudet från förstärkaren kan du tydligt höra om du ber en medhjälpare förändra mikrofonens placering och vinkel mot elementet medan du själv spelar och lyssnar i hörlurar eller monitorer i ett annat rum. I det fall du jobbar ensam kan du spela in en stund med mikrofonen i nya placeringar och sedan jämföra skillnaderna. Gör dig själv medveten om vilka möjligheter du har för att finjustera ljudet tills det passar din musik bäst. Det kan uppstå en viss förvirring om det finns hur många ljud som helst att välja på. Ett alternativ är att du plockar fram en av dina egna inspelningar. Stäng av de ursprungliga gitarrkanalerna och spela in gitarren på nytt över en refräng med mikrofonen i olika placeringar. Byt sedan mellan de olika gitarrkanalerna och lyssna på hur de låter i sammanhanget. Välj en placering av mikrofonen som gör att din gitarr låter bäst tillsammans med de övriga instrumenten i låten. Tänk på att bara för att gitarrljudet låter bra för sig självt så betyder det inte att det alltid passar in i mixen. 
Om du har en förstärkare eller kabinett med flera element kan du gå ett steg längre och göra en testinspelning av varje enskilt element. Lyssna noggrant ifall du har något element som låter sämre än de övriga. Undvik det i så fall.
 
I nästa del använder vi fler mikrofoner för att få ett så kraftfullt ljud som möjligt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prenumerera på nyhetsbrev från fuzz.se
ANNONSER
banner